acrylic phototransfer and mixed media on board
sizes - 40 x 60 cm + 70 x 30 cm
 
The works presented in the exhibition show several urban landscapes from 3 cities in Europe, which the author had the chance to visit in late 2013 and 2014. Photographs have been subjected to quite rarely used technique of acrylic transfer. Into this colorful mix includes: digital photography, acrylic, spray and markers, and you can recognize in it cityscapes of Stockholm (Sweden), Besancon (France) and London (United Kingdom).
 
in polish:
 
Prace prezentowane na wystawie przedstawiają kilkanaście pejzaży miejskich z 3 miast Europy, które autor miał okazję odwiedzić na przełomie 2013 i 2014 roku. Fotografie zostały poddane dość rzadko stosowanej technice transferu akrylowego. W skład tej kolorowej mieszanki wchodzą: fotografia cyfrowa, akryl, spray i markery, a rozpoznać w niej można pejzaże miejskie Sztokholmu (Szwecja), Besancon (Francja) oraz Londynu (Wielka Brytania).
LONDON:
STOCKHOLM:
BESANCON:
 
macro photos:
 
 
logotype:
 
photos from the exhibition opening / by Piotr Góryjowski:
Back to Top