Klip video promujący Projekt Amfiteart

www.amfiteart.pl

Projekt Amfiteart to inicjatywa mająca na celu zwiększenie potencjału uczestnictwa w życiu kulturalnym mieszkańców Tarnowa i regionu. Teren przy ul. Kopernika powinien być przestrzenią otwartą dla wszystkich kreatywnych na stymulowanie twórczego myślenia i wyobraźni, autoekspresji oraz odpoczynek i wyluzowanie się.
Video clip for Amfiteart Project

www.amfiteart.pl

Amfiteart project is an initiative aimed at increasing the potential of participation in the cultural life of the residents of Tarnow. Area at Kopernika Street should be an open space for all creative peoples to stimulate creative thinking and imagination, self-expression and the relaxation they really need.
Back to Top